ZATŘIĎOVÁNÍ PRODUKTŮ DLE ETIM

Novinky

Všichni naši zákaznici mohou od 5. 12. 2022 plně využít nového standardu ETIM 9.0 v rámci modulu ZaP. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

K čemu modul ZaP slouží

ETIM = Evropský Technický Informační Model pro mezinárodní e-commerce

Datový standard ETIM byl vyvinut pro elektronickou výměnu dat mezi výrobci a velkoobchody. Klasifikace využívá hierarchické členění výrobků a zboží do skupin a tříd, kterým umožňuje definovat synonyma a přiřadit vlastnosti s možností výběru definovaných hodnot. Pro předávání dat využívá standard BMEcat založený na formátu XML
S rostoucími požadavky na kvalitu informací jak ze strany velkoobchodů, tak ze strany koncových zákazníků, se jeví dodržování standardů jako nutnost.
Klasifikace je jazykově neutrální a díky tomu lze v e-shopech i v informačních systémech, které ETIM využívají, najít to správné zboží. V současné době je nejnovější verzí ETIM 9.0, se kterou je náš systém plně kompatibilní.

Aby mohli dodavatelé vyjít vstříc svým zákazníkům a poskytli jim co nejpřesnější informace o svých produktech ve standardizované podobě, připravili jsme modul k zatřídění výrobků a zboží podle klasifikace ETIM. Produkty jsou začleněny do skupin a tříd. Každá skupina (Article Group) obsahuje několik tříd (Article Class), název každé třídy může mít několik synonym. Každá třída je charakterizovaná určitými vlastnostmi a jejich hodnotami. Synonyma se využívají k tomu, aby se výrobek dal snáze vyhledat. Součástí modulu jsou všechny systémové číselníky ETIM.
Modul pomáhá uživatelům se zatříděním položek dle klasifikace ETIM. Snažili jsme se, aby byl proces zatřídění co možná nejpohodlnější a nejsnadnější. Uživatel má kromě jiného k dispozici pomůcky pro zatřiďování podobných položek či kopírování hodnot k jiným položkám, exporty a importy dat.
Připravené exporty do excelu umožňují hromadné úpravy a následné načtení změněných dat zpět do databáze.
Pro předávání dat je připraven výstup ve formátu BMEcat pro možné načtení u obchodního partnera. BMEcat určuje strukturu dat, která obsahuje všechny údaje zatřídění do struktury ETIM včetně odkazu na obrázek apod.
Modul zajišťuje minimální chybovost, optimální využití dat, efektivní práci se zatřiďováním položek, úsporu nákladů a v neposlední řadě i přidanou hodnotu v podobě lepších informací o produktech
a … Váš zákazník to vyžaduje!
Předáváním zatříděných dat obchodním partnerům umožníte koncovému zákazníkovi se lépe zorientovat na trhu, najít položky, které nejlépe odpovídají jeho požadavkům, tím je snáze nabídnout a v konečném důsledku prodat.

Odkazy:
www.etim-international.com
www.bmecat.org
www.etim.de

Přínosy pro Vaši firmu

  • nulové náklady na HW a IT (zpracování probíhá vzdáleně na serverech poskytovatele)
  • dostupnost služby 24 hodin 7 dní v týdnu
  • zatřídění zboží dle obecně použité normy (ETIM)
  • jednotné poskytnutí dat položek, maximální informace pro zákazníka a kvalitní a dostupné informace o produktech

Základní vlastnosti

  • importy z existující datové základny výrobce
  • export formátu BMEcat
  • hromadné zpracování
  • podpora nejnovějších i starších verzí standardu – ETIM 9.0, 8.0, 7.0, 6.0, 5.0

Systémové požadavky

  • připojení k Internetu

ApSo Desktop - modul ZaP pro ETIM