EKONOMIKA

K čemu modul slouží

Základem modulu ekonomika je podvojné účetnictví doplněné okruhem agend, které se na zpracování účetních dat nejblíže a nejčastěji podílejí. Ve spolupráci s ostatními moduly systému poskytuje údaje v rozsahu běžných a legislativně povinných potřeb i specifických požadavků nutných pro řízení firmy.

Přínosy pro Vaši firmu

 • vedení účetnictví pro více účetních jednotek s možností konsolidovaných výstupů
 • účtování ve více neuzavřených obdobích najednou
 • možnost provádět změny již zaúčtovaných dokladů (nutně vyžaduje odúčtování dokladu a otevřené období)

Základní vlastnosti

Účetnictví

 • volitelná účtová osnova, možnost vedení cizojazyčných názvů účtových rozvrhů
 • možnost zvolení vlastního účetního období rozdílného od kalendářního roku (hospodářský rok)
 • účtování dle definované organizační struktury (pobočka, středisko, pracoviště) a dle zakázek
 • možnost použití předdefinovaných kontací, které dovolují maximální automatizaci zaúčtování
 • možnost účtování v cizí měně
 • opakovatelná roční závěrka, volitelně možné průběžné uzavírání měsíců
 • sestavení podkladů pro přiznání DPH
 • přímý tisk výkazů roční závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát)

Fakturace

 • základní agendy vydaných faktur a dobropisů včetně vystavených zálohových faktur s možností tisku daňového dokladu o přijetí platby
 • knihy faktur, přehledy nezaplacených dokladů
 • upomínky, sankční poplatky

Pokladna

 • vedení až 99 pokladen včetně pokladen v cizích měnách
 • možnost definice automatického zaúčtování pokladních dokladů
 • možnost definice poplatku za pokladní operaci
 • pokladní deník, pokladní kniha
 • výčetka pro pomoc při fyzické inventuře pokladny
 • vazba na vyúčtování služebních cest a provozu vozidel
 • vazba na modul nájemné a členská evidence

Banka

 • možnost vedení libovolného počtu bankovních účtů včetně účtů v cizích měnách
 • načítání bankovních výpisů v elektronické podobě včetně automatického vzniku účetních dokladů a vazby na saldokonto
 • agenda platebních příkazů, možnost definice trvalého příkazu či platebního kalendáře
 • výstup zvolených platebních příkazů na tiskárnu i do souboru pro možnost importu do bankovních systémů

Saldokonto

 • automatický vznik saldokonta s účetním zápisem na saldokontní účet
 • automatické vytváření zápočtů
 • párovací znaky – analytický účet, firma (dodavatel, odběratel), variabilní symbol
 • doložení zůstatků analytických účtů i zpětně
 • sledování částečných úhrad
 • automatické vytváření haléřových resp. kurzových rozdílů
 • automatické přecenění pohledávek a závazků v cizí měně k rozvahovému dni

Informační servis

 • celkový stav firmy (pohledávky, závazky)
 • přehled pohledávek a závazků dle prodlevy dle středisek a dle firem i zpětně k zadanému období
 • celkové stavy pohledávek a závazků jednotlivých partnerských firem
 • průměrná návratnost koruny od odběratelů
 • průměrná doba úhrad pohledávek a závazků
 • výhled plateb