ŘÍZENÍ SKLADU

K čemu modul slouží

Modul Řízení skladu tvoří, spolu s moduly Prodej zboží a Nákup zboží, mohutný profesionální nástroj pro snadnou a rychlou realizaci veškerých operací souvisejících s vedením skladu a manipulací zboží. Modul soustřeďuje veškeré informace o zboží na všech skladech firmy, sleduje pohyby zboží (příjmy, výdeje, objednávky, …) a informuje o aktuálním stavu skladů a pohybů zboží i v jednotlivých měsících. Dále lze modulem realizovat převody zboží mezi sklady, režijní výdeje, opravné doklady na množství a skladovou cenu a inventuru. Uživatel vytvářející jakýkoliv skladový doklad je v určitých fázích podporován četnými nástroji systému (např. nabídka, číselník, kontrola, statistické údaje), díky kterým se proces vytváření dokladu stává jednoduchou záležitostí.

Přínosy pro Vaši firmu

 • přehledně zpracovaná regleta s vývojem skladové ceny
 • roční a dílčí inventura
 • vyčerpávající informace o pohybech, blokacích, objednávkách u položek katalogu
 • možnost vytvoření stromové struktury katalogu
 • velké množství tiskových výstupů

Základní vlastnosti

 • vedení skladové evidence i pro více skladů (FIFO, průměr)
 • vedení stavu zboží na skladových kartách
 • členění zboží do skupin podle různých atributů (stav aktuálnosti zboží, typ zboží, dodavatel zboží, tvarové číslo)
 • uspořádání a hledání zboží podle různých atributů (název zboží, označení zboží, dodavatel zboží, tvarové číslo, úložné místo)
 • tvorba ceníků, tabulek dealerských a kusových slev, možnost individuálních ceníků pro firmy i jednotlivé sklady
 • nástroj pro rychlé hledání a zatřiďování zboží (tzv. strom)
 • evidence po obalech
 • podpora práce s čárovými kódy EAN
 • přehled dokladů a objednávek blokující dané zboží
 • generování dokladů z již vytvořených
 • automatické účtování dokladů
 • možnost opravy skladových dokladů
 • tiskové výstupy o stavu a pohybu zásob, objednaného zboží, rezervacích
 • vyhodnocení prodeje, obratu zásob, včetně zobrazení souvisejících dokladů
 • příjem na sklad možno časově rozdělit na kusový příjem dovolující expedici a pozdější doplnění nákupních cen a dalších nákladů spojených s pořízením zboží
 • možnost vrácení na sklad se skladovou vratkou a návazným vrácením peněz nebo vystavením dobropisu
 • možnost hromadného označení položek ve skladu a jejich jednorázového převzetí do dokladu
 • podpora pro provedení inventury na libovolném skladě, tvorba dokladů inventární manka a přebytky