ZAKÁZKY

K čemu modul slouží

Modul je určen pro sledování požadavků přicházejících i odcházejících z/do firmy. Zakázky jsou rozděleny podle typu – servis, poptávky, nabídky a objednávky přijaté. Nabídky umožňují sledování životního cyklu a stavu zakázky, vytváření konkrétního typu pro určeného zákazníka. Cena je smluvní nebo souhrnně sestavená z položek přirazených konkrétní zakázce (ceníkové, materiálové). Objednávky automaticky vznikají po potvrzení odeslané nabídky zákazníkovi. Ke každé zakázce je možné zapsat volný text interní nebo text externí pro zákazníka. Zakázky podporují vytváření výdejek, daňových dokladů (faktury, prodejky). Práci se zakázkami podporuje mnoho přehledů na sledování stavu a včasného dokončení a předání zakázky zákazníkovi. Ke každé zakázce je možné zapsat úkoly a k nim jednotlivé pracovníky. Tyto úkoly je pak možné sledovat v jiné části systému.

Přínosy pro Vaši firmu

  • přehledné sledování jednotlivých zakázek podle data dokončení
  • automatické hlášení přiblížení nebo překročení lhůty pro odevzdání zakázky uživateli pomocí avíz
  • uchování všech zakázek v historii

Základní vlastnosti

  • vytváření a evidence zakázky podle definice nebo volby uživatele
  • evidence různých typů knih (objednávky, nabídky, poptávky, servis)
  • vytváření faktur, dobropisů i skladových dokladů přímo z knih
  • stanovení ceny zakázky výpočtem z jednotlivých položek nebo smluvně
  • nastavitelné kontroly při přechodu jednotlivých stavů
  • vyhledávání libovolného textového řetězce nebo definované položky
  • hlídání a hlášení stavů pomocí modulu Pošta a Avízo