EVIDENCE A SPRÁVA BYTŮ

K čemu modul slouží

Základem modulu je evidence bytů a jejich správa. Je určen především organizacím zabývajícím se touto problematikou (bytová družstva, realitní kanceláře, správy nemovitostí, …).

Přínosy pro Vaši firmu

 • možnost evidence více účetních jednotek (společenství vlastníků, bytových družstev)
 • parametricky nastavitelná funkcionalita umožňuje zpracování některých částí modulu dle potřeb uživatele

Základní vlastnosti

 • výpočet měsíční úhrady za užívání každého bytu (garáže) z nákladových položek samospráv/středisek stavebních bloků, možnost stanovení záloh podle skutečnosti minulého roku
 • výpočet vyúčtování zálohových plateb, možnost importu/exportu dat pro jiné firmy, kompenzace přeplatků s ostatními pohledávkami, vracení přeplatků, inkaso nedoplatků
 • možnost korekcí nákladových položek jednotlivých bytů dle požadavků majitele/uživatele bytu
 • archiv změn (předpisů nájemného bytů a garáží, nákladů samospráv a stavebních bloků)
 • úhrady nájemného INKASEM – Sporožiro, SIPO, ČSOB, KB, RFB
 • saldo nájemného, zálohových plateb, penalizačních poplatků, ostatních pohledávek
 • automatické načítání plateb do jednotlivých sald a do účetnictví (banka, složenky, sporožiro,
  SIPO)
 • tisk složenek, emitace (soubor pro poštu)
 • evidence žádostí o převod bytu do osobního vlastnictví, tisk smluv, evidence bankovních účtů (investiční úvěry), evidence parcel, katastrálních území
 • evidence měřidel (voda, teplo, ….) a jejich odečtů (hromadná naplnění), propojení s vyúčtováním zálohových plateb
 • evidence stavebních úprav (technická komise, tisk rozhodnutí pro jednotlivé žadatele, žádosti o zpřístupnění bytu)
 • členská evidence (evidence vlastníků, nájemců, spolumajitelů bytů, evidence podnájmů)
 • evidence funkcionářů a delegátů
 • evidence členských vkladů a podílů družstevníků
 • evidence samospráv, středisek
 • evidence bytů, garáží, vchodů a stavebních bloků
 • evidence nebytových prostor a smluv o pronájmu
 • nákladové položky na samosprávy, stavební bloky
 • evidence revizí, plánování činností
 • pasporty domů, vchodů a bytů
 • výpočet regulovaného nájemného
 • výpočet vyúčtování tepla, export dat
 • vytváření upomínek
 • informační přehledy pro uživatele
 • tisky rekapitulací a různých přehledů
 • tisky samolepek (adresy bytů, funkcionářů samospráv)
 • výběrová řízení (smlouvy o dílo, objednávky)
 • přenos předpisu nájemného do účetnictví