PERSONALISTIKA

K čemu modul slouží

Tento systém umožňuje vytvořit jednotnou, aktuální databázi informací, které mohou být zpřístupněny na všech úrovních řízení firmy. Systém poskytuje efektivní nástroje při pořizování, vyhledávání a prezentaci důležitých personálních a mzdových údajů. Na rozdíl od běžných mzdových systémů disponuje unikátním řešením výpočetních algoritmů, které umožňují velice jednoduchým, efektivním způsobem měnit proces výpočtu dle požadavků a bez nutnosti zásahů do aplikačního programového vybavení. Systém je tedy určený k nasazení, kde je požadována vysoká efektivita provozu a flexibilita vůči změnám legislativy a potřebám měnících se firemních procesů a pravidel.

Přínosy pro Vaši firmu

  • zvýšení efektivity zpracování personálních a mzdových dat
  • vysoká nezávislost na legislativních změnách a vnitrofiremních pravidlech
  • minimalizace chyb personálu
  • vyhledání a uvolnění skrytých možností firmy
  • ochrana investic

Základní vlastnosti

Personalistika

V oblasti personalistiky systém umožňuje pracovat s personálními údaji zaměstnanců. Jedná se zejména o tyto funkce a činnosti: nástupy a výstupy zaměstnanců, změny evidenčního stavu, přihlášení a odhlášení zdravotního pojištění, tvorba a tisk pracovní smlouvy, mzdového zařazení a dodatků pracovní smlouvy, záznam dat rodinných příslušníků, evidence důchodů, evidence předchozích zaměstnání, historie průběhu zaměstnání v organizaci, evidence nároku, čerpání a krácení dovolené, evidence údajů důchodového zabezpečení, získané vlastnosti, tiskové výstupy.

Pracovní místa

Systém umožňuje vytvářet profily pracovních míst zahrnující zejména: tvorbu a údržbu katalogu pracovních míst, vytváření organizační struktury firmy, popisy pracovních míst, parametry pracovního místa, požadované vlastnosti, historii obsazení pracovního místa, neobsazená místa, porovnání profilu pracovního místa s profilem zaměstnance, tiskové výstupy.

Docházka

V modulu docházka lze sledovat a měnit rozvrh pracovní doby pracovníka, zadávat skutečnou docházku a veškeré nepřítomnosti, provádět vyhodnocení období včetně evidence a čerpání náhradního volna, schválení přesčasových hodin a příplatků.

Pracovní kalendáře

Jsou účinným nástrojem pro definování rozvrhu pracovní doby pracovníků. Na základě definice pracovní směny a přestávek lze rozvrhy vytvářet jako standardní pro skupiny pracovníků nebo individuální. Rozvrhy se definují pomocí opakujícího se pracovního cyklu, délka cyklu není omezená. Rozvrhy pracovní doby navržené systémem lze dále upravovat v modulu Docházka.

Vlastnosti a vzdělávání

Schopnost definovat vlastnosti umožňuje vytvořit vlastní znalostní databázi informací a vytvářet profily zaměstnanců s ohledem na potřeby firmy. Vlastnostmi mohou být například jazykové znalosti, zdravotní předpoklady ale také třeba znalost firemních pravidel nebo schopnost vedení lidí. Pro každou vlastnost lze definovat skupinu, dosaženou úroveň, požadované zkoušky, platnost a periodicitu přezkoušení nebo proškolení.
K dispozici je i nástroj umožňující formou rešeržního dotazu získat informace o pracovnících splňujících určitou množinu vlastností. Porovnáním vlastností pracovního místa a vlastností pracovníka lze získat informaci o požadavcích na další vzdělávání a tisknout kvalifikační list zaměstnance.

Mzdy

V této části systém vede mzdovou agendu. Umožňuje zejména definovat mzdové složky včetně výpočtových algoritmů a definovat algoritmy výpočtu mzdových položek. Lze zpracovávat různé typy mezd: jednicové, úkolové, měsíční apod. Pro výpočet mzdy lze využít vyhodnocení rozvrhu pracovní doby a záznamu nepřítomností, a to včetně různých příplatků jak směnových, tak za práci v neděli či ve svátek. Je také možné využít vstup z externího docházkového systému.
Každý pracovník může mít i několik pracovních poměrů pod jedním osobním číslem.
Každá i dlouhodobá nepřítomnost se zaznamenává pouze jednou. Systém je vybaven analyzátorem nepřítomnosti, který vyhodnocuje předchozí, již zpracované dny nepřítomnosti a dny spadající do vyúčtování.

Zúčtování

Tato část aplikace slouží pro zúčtování mezd v účetním systému firmy. Pro každou mzdovou složku lze parametricky zadávat účetní zápisy, lze účtovat na střediska, zakázky a pracovní kategorie. Vytvořený účetní doklad se přenáší do hlavní knihy.

Servis výstupních informací

Je to volitelný programový produkt, který umožňuje uživatelsky srozumitelným postupem dělat výběry dat, jednoduché matematické operace, třídění, návrhy výstupních sestav a tisk jak v řádkovém režimu, tak i do formulářů. Od uživatele není požadována znalost datových struktur a vazeb.

ELDP – evidenční listy důchodového pojištění

Je to volitelný programový produkt, který umožňuje z existujících dat vytvořit ELDP, pomocí tiskového programu (Form Filler) vytisknout do formuláře a elektronicky odeslat vytvořený soubor na portál ČSSZ.

PRIHL – registr zaměstnanců, přihlášky a odhlášky

Je to volitelný programový produkt, který umožňuje z existujících dat vytvořit soubor změn, nových nástupů, výstupů zaměstnanců pro elektronické odeslání na portál ČSSZ, pomocí Form Filleru lze vytisknout i do formuláře.Personalistika
V oblasti personalistiky systém umožňuje pracovat s personálními údaji zaměstnanců. Jedná se zejména o tyto funkce a činnosti: nástupy a výstupy zaměstnanců, změny evidenčního stavu, přihlášení a odhlášení zdravotního pojištění, tvorba a tisk pracovní smlouvy, mzdového zařazení a dodatků pracovní smlouvy, záznam dat rodinných příslušníků, evidence důchodů, evidence předchozích zaměstnání, historie průběhu zaměstnání v organizaci, evidence nároku, čerpání a krácení dovolené, evidence údajů důchodového zabezpečení, získané vlastnosti, tiskové výstupy.

Pracovní místa

Systém umožňuje vytvářet profily pracovních míst zahrnující zejména: tvorbu a údržbu katalogu pracovních míst, vytváření organizační struktury firmy, popisy pracovních míst, parametry pracovního místa, požadované vlastnosti, historii obsazení pracovního místa, neobsazená místa, porovnání profilu pracovního místa s profilem zaměstnance, tiskové výstupy.

Docházka

V modulu docházka lze sledovat a měnit rozvrh pracovní doby pracovníka, zadávat skutečnou docházku a veškeré nepřítomnosti, provádět vyhodnocení období včetně evidence a čerpání náhradního volna, schválení přesčasových hodin a příplatků.

Pracovní kalendáře

Jsou účinným nástrojem pro definování rozvrhu pracovní doby pracovníků. Na základě definice pracovní směny a přestávek lze rozvrhy vytvářet jako standardní pro skupiny pracovníků nebo individuální. Rozvrhy se definují pomocí opakujícího se pracovního cyklu, délka cyklu není omezená. Rozvrhy pracovní doby navržené systémem lze dále upravovat v modulu Docházka.

Vlastnosti a vzdělávání

Schopnost definovat vlastnosti umožňuje vytvořit vlastní znalostní databázi informací a vytvářet profily zaměstnanců s ohledem na potřeby firmy. Vlastnostmi mohou být například jazykové znalosti, zdravotní předpoklady ale také třeba znalost firemních pravidel nebo schopnost vedení lidí. Pro každou vlastnost lze definovat skupinu, dosaženou úroveň, požadované zkoušky, platnost a periodicitu přezkoušení nebo proškolení.
K dispozici je i nástroj umožňující formou rešeržního dotazu získat informace o pracovnících splňujících určitou množinu vlastností. Porovnáním vlastností pracovního místa a vlastností pracovníka lze získat informaci o požadavcích na další vzdělávání a tisknout kvalifikační list zaměstnance.

Mzdy

V této části systém vede mzdovou agendu. Umožňuje zejména definovat mzdové složky včetně výpočtových algoritmů a definovat algoritmy výpočtu mzdových položek. Lze zpracovávat různé typy mezd: jednicové, úkolové, měsíční apod. Pro výpočet mzdy lze využít vyhodnocení rozvrhu pracovní doby a záznamu nepřítomností, a to včetně různých příplatků jak směnových, tak za práci v neděli či ve svátek. Je také možné využít vstup z externího docházkového systému.
Každý pracovník může mít i několik pracovních poměrů pod jedním osobním číslem.
Každá i dlouhodobá nepřítomnost se zaznamenává pouze jednou. Systém je vybaven analyzátorem nepřítomnosti, který vyhodnocuje předchozí, již zpracované dny nepřítomnosti a dny spadající do vyúčtování.

Zúčtování

Tato část aplikace slouží pro zúčtování mezd v účetním systému firmy. Pro každou mzdovou složku lze parametricky zadávat účetní zápisy, lze účtovat na střediska, zakázky a pracovní kategorie. Vytvořený účetní doklad se přenáší do hlavní knihy.

Servis výstupních informací

Je to volitelný programový produkt, který umožňuje uživatelsky srozumitelným postupem dělat výběry dat, jednoduché matematické operace, třídění, návrhy výstupních sestav a tisk jak v řádkovém režimu, tak i do formulářů. Od uživatele není požadována znalost datových struktur a vazeb.

ELDP – evidenční listy důchodového pojištění

Je to volitelný programový produkt, který umožňuje z existujících dat vytvořit ELDP, pomocí tiskového programu (Form Filler) vytisknout do formuláře a elektronicky odeslat vytvořený soubor na portál ČSSZ.

PRIHL – registr zaměstnanců, přihlášky a odhlášky

Je to volitelný programový produkt, který umožňuje z existujících dat vytvořit soubor změn, nových nástupů, výstupů zaměstnanců pro elektronické odeslání na portál ČSSZ, pomocí Form Filleru lze vytisknout i do formuláře.