PRODEJ ZBOŽÍ

K čemu modul slouží

Modulem se realizuje výdej zboží formou prodeje s přímou vazbou na účetnictví. Výdej zboží se uskutečňuje pomocí několika druhů skladových dokladů (prodejka, náhradní doklad, …). Při prodeji a objednávání se používá blokace jednotlivého zboží a řeší se vzájemná vazba mezi objednávkou k dodavateli a objednávkou zákazníka. Objednávání zboží může probíhat automaticky podle nastavených parametrů s možností úpravy každé objednávky. Nedílnou součástí je sledování dlužníků a možnost nastavení blokací při nedodržování platební kázně odběratelem. Systém podporuje i libovolné nastavení slev konkrétnímu odběrateli.

Fyzická pokladna je další výhodnou možností využití tohoto modulu. Tato část pracuje jednodušším způsobem pro rychlé odbavení zákazníka u prodejního pultu. Pokladna tiskne paragon na úzkou tiskárnu jako daňový doklad.

Přínosy pro Vaši firmu

 • nastavitelné stavy dokladu a jejich funkce
 • automatické přidělování odběratelských slev, slevy na doklad, skonto
 • tarifní slevy
 • prodej neoceněného zboží
 • prodej ze všech prodejních skladů firmy, na každém skladu nemusí být zásoba celého sortimentu prodávaného zboží což vede ke snížení stavu zásob
 • tvorba zákaznických objednávek při vytváření prodejního dokladu
 • blokování zboží při příjmu na zákaznickou objednávku
 • generování dokladu z dokladu (např. objednávky z nabídky, prodejky z objednávky)
 • tiskové výstupy
 • statistické přehledy

Základní vlastnosti

 • v okamžiku vytváření dokladu jsou k dispozici aktuální informace o stavu zboží na všech skladech firmy
 • možnost zadání nemateriálových položek společně s materiálovými na jedné prodejce
 • automatické přidělení slev na prodejní cenu pro vybrané odběratele
 • možnost prodeje neoceněného zboží
 • blokování objednaného zboží na odběratele
 • zabránění prodeje zboží do mínusu
 • hlídání problémových odběratelů
 • přednastavení doplňovaných polí dokladu
 • vytváření nabídek pro konkrétní zákazníky, zajištění zboží k požadovanému termínu
 • automatické přidělení rozvozových tras k vytvářenému dokladu
 • statistické výstupy zobrazují aktuální dosažené výsledky prodeje s možnosti