MODULY

Moduly EIS APSO jsou navzájem provázané, čímž tvoří komplexní řešení pro Vaši společnost. Mohou však pracovat i samostatně. Modularita systému dovoluje využit jen těch modulů, které v daném okamžiku potřebujete. Systém lze dle Vašich potřeb dále doplňovat a rozšiřovat o nové moduly tak, aby EIS APSO vyhovoval stále novým a měnícím se potřebám. Nedochází tedy ke zbytečným a předčasným investicím. Systém umožňuje nový rozvoj bez nutnosti přecházet na nový IS.

V rámci aplikace můžete využívat následující komponenty: