ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

K čemu modul slouží

Tento systém umožňuje vytvořit jednotnou, aktuální databázi informací, která může být zpřístupněna na všech úrovních řízení firmy s přístupem k informacím dle kompetencí. Systém poskytuje účinnou podporu v práci personalistům i manažerům. Řeší vedení informací v souladu s platnou legislativou, umožňuje evidovat a zpracovávat informace potřebné pro optimální využívání pracovních sil v organizaci. Poskytuje efektivní nástroje při pořizování, vyhledávání a prezentaci důležitých personálních údajů. Jeho využívání ve vztahu k rozsahu zabezpečovaných personálních činností vede ke snížení nákladů na personální práci.

Přínosy pro Vaši organizaci

 • vedení evidencí v souladu s legislativou
 • odstranění duplicitních a nejednotných evidencí
 • zpřístupnění personálních informací i činností v rámci firmy
 • rozšířené možnosti plánování a hodnocení
 • zlepšení využití pracovních sil v rámci firmy
 • zvýšení efektivity personální práce na všech úrovních
 • zvýšení významu personálního útvaru i povědomí o jeho užitečnosti
 • vyhledání a uvolnění skrytých možností firmy
 • ochrana investic

Základní vlastnosti

Evidence zaměstnance

 • základní osobní údaje, kontakty
 • rodinní příslušníci, kontakty
 • kvalifikace, dovednosti, certifikace, kontroly, zprávy
 • osobní charakteristika
 • předchozí zaměstnání
 • zdravotní pojištění, hlášení
 • sociální zabezpečení, hlášení
 • podpůrčí doba
 • evidence shodné činnosti, oděných funkcí, …

Pracovní evidence zaměstnance

 • zdravotní prohlídky
 • pracovní poměry
 • pomůcky, svěřené hodnoty
 • plány osobního rozvoje, objednávky vzdělávacích aktivit, kontroly, zprávy
 • úkoly, hodnocení úkolů, kontroly, zprávy
 • hodnocení dle hodnotících šablon, kontroly, zprávy
 • kariéra, přehled uplatnění ve firmě

Funkční schémata

 • katalog pracovních míst, popisy, specifikace
 • funkční struktura, přehledy
 • pracovní místa a jejich historie
 • popis pracovního místa dle nastavení
  • úkoly pracoviště
  • charakteristika práce
  • vztah k ostatním pracovním místům
  • pracovní podmínky
  • vybavení pracoviště
  • pracovní pomůcky
  • rizika, zdravotní prohlídky
 • specifikace pracovního místa dle nastavení
  • požadované školní vzdělání, certifikáty
  • další doplňkové vzdělání, certifikáty
  • průřezové dovednosti, certifikáty
  • osobnostní předpoklady, …

Hodnocení

 • katalog šablon, kritéria, hodnotící škály
 • hodnocení zaměstnanců, kontroly, zprávy

Procesy

 • katalog procesů, akce
 • aktivované procesy, akce, kontroly, zprávy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví
 • katalog zdravotních prohlídek
 • katalog rizik, vazba na prohlídky
 • katalog pomůcek a hodnot
 • rizika a zdravotní prohlídky pracovního místa
 • pomůcky pracovního místa
 • zdravotní prohlídky zaměstnanců, kontroly, zprávy
 • pomůcky zaměstnanců, kontroly, zprávy
 • evidence úrazů a nemocí z povolání

Vzdělávání

 • katalog certifikátů
 • vzdělávací aktivity, certifikáty
 • katalog vzdělávacích potřeb
 • sestavování plánů vzdělávání
 • objednávky vzdělávacích aktivit, jejich realizace, kontroly, zprávy
 • vzdělávací akce, certifikáty, účastníci
 • hodnocení vzdělávacích akcí, uzavření účasti, převod získaných certifikací ke kvalifikaci účastníka
 • kvalifikace, certifikace zaměstnanců

Autonomní týmy

 • evidence týmů, složení týmů
 • úkoly týmu, hodnocení úkolů, kontroly, zprávy
 • dovednosti týmu
 • funkce členů týmu
 • dovednosti členů týmu
 • matice dovedností týmu (časové řezy)

Uchazeči o zaměstnání

 • evidence uchazečů, zprávy
 • výběr vhodných uchazečů
 • převod informací do evidence zaměstnanců