ŘÍZENÍ ČINNOSTÍ

K čemu modul slouží

Tato část systému může pomoci odpovědným pracovníkům sledovat plnění předepsaných úkolů v předepsaném čase. Úkoly se mohou vztahovat k majetku firmy nebo k libovolně definované skupině a k plánování jejich provedení podle kapacitních možností pracovníků a finančních možností firmy. Hlášení o vypršení lhůty pro provedení se odesílá určeným uživatelům. O potřebě vykonání dané činnosti se tak dozví včas pracovník, který má činnost vykonávat i pracovník, který je za určité oddělení odpovědný. Část modulu se zabývá evidencí neplánovaných činností, jako jsou závady na zařízeních, budovách apod. Je možno ho použít i pro sledování různých revizí (plyn, elektro, výtahy, …), pro připomenutí výročí u zaměstnanců nebo pro sledování plánovaných oprav (strojů, zařízení, domů, …). Plánování činností umožní včasnou přípravu strojů i materiálů pro určitou činnost, případně jejich objednání u dodavatele. Modul je možno rovněž používat k plánování počtu pracovníků a jejich specializace pro určitý úkol a termín jeho uskutečnění.

Přínosy pro Vaši firmu

 • zaznamenání všech předepsaných činností jako prevence proti opomenutí
 • sledování časů a nákladů potřebných pro jednotlivé skupiny (budovy, stroje, zařízení, lidi, …)
 • sledování potřebných nákladů na plánované činnosti
 • kapacitní plánování nákladů a časových údajů u jednotlivých pracovníků
 • vyhodnocení jednotlivých činností zpětně podle nákladů a časů
 • zjištění opakující se závady určitého zařízení podle nákladů
 • včasné avizování blížícího se splnění činnosti
 • sledování závad na zařízeních
 • speciální sledování motohodin

Základní vlastnosti

 • připouští volnou definici činností
 • provedené činnosti uchovává v historii
 • pomáhá sledovat náklady na jednotlivé činnosti
 • hlídá termíny a upozorní na jejich realizaci
 • podporuje evidenci závad, oprav a souvisejících nákladů
 • vytváří plán jednotlivých činností pro zadané období
 • ve spolupráci s modulem Pošta a Avízo umožní hlášení termínu provedení činnosti určeným uživatelům