REGISTR FIREM

K čemu modul slouží

Eviduje a spravuje firmy dodavatelů, odběratelů a obchodních partnerů. Informuje o aktuálním stavu, vyčíslí hodnotu pohledávek a závazků i platební kázně.

Přínosy pro Vaši firmu

  • vedení evidence kontaktů (telefonický hovor, konzultace ve firmě, …)
  • zakládání položek s předem definovanými příznaky umožňujícími třídění a filtrování
  • výběr zobrazovaných informací dle různých kritérií

Základní vlastnosti

  • evidence firem a obchodních partnerů (adresy, kontaktní osoby, tel, fax, email, bankovní spojení)
  • vyhledávání firem podle čísla, názvu, sídla, DIČ, IČ, …
  • řazení podle vztahu (odběratel, dodavatel, …)
  • individuální slevy a splatnosti vázané k firmě
  • zadávání a sledování povolených limitů pro pohledávky